Over Herli SAS

Gevestigd in Straatsburg

Herli werd in 1990 opgericht door de heer Jean Marcel Thomas. Herli is gespecialiseerd in reinigings- en desinfectietechnieken, en materialen en producten voor drinkwatersystemen. Herli ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties en vele andere sectoren. Herli garandeert efficiëntie, veiligheid en milieubescherming op alle kritieke gebieden.

Herli SAS

Voor Herli zijn reiniging en desinfectie onafscheidelijk, omdat “we alleen desinfecteren wat schoon is”. Herli’s eerste taak is het bijhouden van informatie over de geldende wetgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen om ervoor te zorgen dat klanten veilig en volgens nieuwe voorschriften en normen werken. Op basis van die informatie diagnosticeren, adviseren en trainen we onze klanten en verzekeren we dat onze producten, methoden en apparaten voldoen aan de nieuwe voorschriften en  normen. “We passen onze oplossing altijd aan de eisen aan! Zo zorgen we jarenlang voor de optimale efficiëntie van Herli producten en apparatuur.”

Wat Herli doet

Waterindustrie

Herli ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties en vele andere sectoren. Herli garandeert efficiëntie, veiligheid en bescherming van het milieu op alle kritieke gebieden. Voor Herli zijn zijn reiniging en desinfectie onafscheidelijk, omdat “men alleen desinfecteert wat schoon is”. Herli’s eerste taak is om informatie te verstrekken over de geldende wetgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Dan komt de tijd van diagnose, advies en training voor onze producten, methoden en apparaten. We passen onze oplossing altijd aan aan uw behoefte! Ten slotte ondersteunen we u om elke drift te voorkomen en om jarenlang de optimale efficiëntie van Herli producten en apparatuur te garanderen.

Milieu

Herli’s toewijding aan het milieu wordt sinds 1996 erkend door de ISO 14001-certificering. Ten behoeve van het milieu gebruikt Herli het meest natuurlijke en meest effectieve desinfectiemiddel: waterstofperoxide (H2O2). Dit krachtige oxidatiemiddel vernietigt micro-organismen, waarna het uiteenvalt in water en zuurstof, zonder dat er bijproducten ontstaan. Waterstofperoxide wordt altijd geassocieerd met een katalysator die zijn werking versterkt, en met stabilisatoren die zijn doeltreffendheid garanderen in de loop van de tijd. Deze preparaten zijn gemakkelijk en veilig dagelijks te gebruiken voor bacteriën, virussen, algen en schimmels.

Veiligheid

Veiligheid is onze eerste prioriteit. Het is onafscheidelijk van de naam Herli. Om veiligheid en  rust van iedereen te garanderen, bieden wij naast producten ook bedieningsprocedures, toepassingsmaterialen, training en advies aan die het verschil maken. Bij Herli wordt van begin tot eind rekening gehouden met uw veiligheidsvereisten:

  • Veiligheid van de machinebestuurder

  • Veiligheid van de installaties

  • Productveiligheid in de gehele toeleveringsketen

  • Milieuveiligheid (uitstoot)

  • Beheersing van gezondheids-, technisch-, en milieurisico

Logistiek

Herli heeft een eenvoudig en reactief distributiesysteem opgezet dat overal in Frankrijk in minder dan drie dagen kan leveren, en overal in Europa binnen één week. Op enkele kilometers van Straatsburg hebben wij een hoofdvoorraad die voldoet aan alle eisen voor de opslag van chemicaliën. Onze voorraad bevindt zich in de nabijheid van al onze partnerdistributeurs, wat onmiddellijke probleemoplossing voor de belangrijkste punten mogelijk maakt (5 punten op het vasteland van Frankrijk, 3 punten in Franse overzeese departementen, 6 punten in Europa). Onze transporteurs zijn geautoriseerd en getraind in het transporteren van en het omgaan met gevaarlijke stoffen, en respecteren de veiligheidsprotocollen van onze klanten.